Kontakto

Kontakto

Telefono për rezervime

Orari:

Çdo Ditë

08:00
22:00


Don't forget to book a table

Table Reservations